Möjlighet och utveckling på en marknad i förändring

   
Välkommen att se filmen om Johan 67 år!
David Bowie, Rolling Stones, Beatles, Jan Guillou, Die Groene, kärnkraftsdebatten, från Hylands hörna och två TV-kanaler till multimedier och reklam. Några referenser för de som idag blir pensionärer. Men det är stora skillnader i värderingar, ekonomi, demografi och upplevelser dem emellan. Den förändrade demografin driver fram nya behov, ny utveckling och nya aktörer. Stairway ger rätt verktyg till insikt, handling och dialog kring hälsa och äldres villkor.

INSIKT

Vi skapar kunskap och INSIKT om förändringarna och hur dessa påverkar ert erbjudande. Det handlar om ekonomi och marknad. Om demografi och teknik.

Läs mer 

STRATEGI

Vi skapar tydliga vägar framåt. En strategi ger möjlighet och utveckling. Vad ska vi göra för att nå våra mål idag och i framtiden? Stärkt position? Bättre opinionsbildning?

Läs mer 

KONCEPT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING

En tjänste- och konceptutveckling som gör att vi når våra kommunikationsmål. Vi skapar en kreativ process som leder till goda resultat. Det sker genom Stairway PERSPEKTIVGENERATOR.

Läs mer 

GENOMFÖRANDE

Ett starkt genomförande är det som skapar resultat av insikt och strategi. Flera processer och verktyg ger stöd till medarbetarnas involvering och engagemang för att lyckas.

Läs mer 

NUVARANDE OCH TIDIGARE KUNDER