Möjlighet och utveckling på en marknad i förändring

   

Berättelsen

Det är nu det händer. Förändringarna syns överallt i det svenska samhället. Även i våra grannländer, men än mer i länderna runt medelhavet. Befolkningsstrukturen har förändrats över en lång tid. Med färre födda barn och fler människor som lever allt längre och friskare liv.

Och därmed blir det en stor grupp av äldre som påverkar oss alla. På flera plan. Du har möjligheter att utveckla ditt erbjudande och få större utväxling i relation till denna samhällsutveckling.

Stairway PR@Communications är en management- och kommunikationsbyrå som erbjuder både bred och detaljerad kunskap om den den förändrade demografin och de nya möjligheterna. Våra erbjudanden riktar sig till företag, organisationer och myndigheter. Vi kan även arbeta med andra uppdrag än denna inriktning. Till Stairway finns ett nätverk med intresserade och kunniga personer inom området hälsa, vård och omsorg.