Möjlighet och utveckling på en marknad i förändring

   

Erbjudanden och tjänster

- Vare sig om du har en vara, en tjänst, en produkt eller en idé så hjälper vi dig med rätt kommunikation på rätt sätt!

- Vi vill medverka till en stärkt dialog som gör att vi på ett bättre sätt kan möta framtiden.

Vi gör tillsammans rätt från början!

Livstrappan erbjuder en mångfald av möjligheter och utmaningar för såväl individer som organisationer. Vi lever längre, vi upplever världen mer och vi är aktiva på sätt som tidigare inte var möjligt. Det får konsekvenser för samhället, marknaden och individerna själva.

Hur det påverkar och hur du ska kommunicera med och runt frågor som har med digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg att göra är vi experter på.

Stairway är Nordens första kommunikationsbyrå med fokus på äldres villkor. Vi arbetar med flera kunder inom detta område. Du är också välkommen! Testa oss gärna!

I vårt nätverk finns de mest kunniga kommunikationsrådgivarna i Sverige. De har lång erfarenhet som kommunikationsrådgivare direkt till ledningarna för Sveriges största företag och organisationer. De har arbetat med flera större uppdrag inom digitalisering.

Du som kund erbjuds en modell för hur arbetet med Stairways erbjudanden kommer att ske. Det kan ske i fyra steg.

1. INSIKT
2. STRATEGI
3. KONCEPT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING
4. GENOMFÖRANDE

Se mer information under respektive del.