Möjlighet och utveckling på en marknad i förändring

   

INSIKT – skapa rätt grund

Det är nu det händer. Förändringarna syns överallt i det svenska samhället. Även i våra grannländer, men än mer i länderna runt medelhavet. Befolkningsstrukturen har förändrats över en lång tid, med färre födda barn och fler människor som lever allt längre. I Sverige kan vi gå i pension vid 65 års ålder. Den personen är då född år 1947 och har levt ett liv efter krigen, i tillväxt och i ett modernt samhälle.

För företag finns det ett behov att uppmärksamma en konsumentgrupp som ibland är bortglömd. Men de är mer än bara en konsumentgrupp. Där finns alla de nyanser som finns hos befolkningen i övrigt. Det finns anledning för dig att ta reda på mer om hur du kan relatera ditt erbjudande till äldre. Och att skapa en tydlig bild av seniormarknaden och ditt företags/varumärkesposition.

Stairway INSIKT ger underlag till beslut om investeringar, utveckling, strategiska vägval och kampanjstrategi.