Möjlighet och utveckling på en marknad i förändring

   

Om oss

Seniora konsulter

Stairway har under ett flertal år arbetat med kunder och uppdrag med fokus på kommunikation och digitalisering av hälsa, vård och omsorg. Det gör att vi har en unik förståelse och erfarenhet om hur omvärldsanalys ska göras, hur strategier ska tas fram och hur kommunikationsarbete ska bedrivas för bästa resultat.

andersAnders Lundkvist, senior konsult, 53 år, ekonomie doktor med lång erfarenhet av media- och tjänsteutveckling, samhälls- och marknadsanalys. Pionjär inom co-production och användardriven innovation med djup kunskap om teknologins möjligheter för ett bättre liv. Tidigare seniorkonsult på Springtime PR och BAT – Business Art and Technology AB.