Möjlighet och utveckling på en marknad i förändring

   

Referenser och case

En plan för att skapa större och snabbare samhällsnytta med välfärdsteknologi

På uppdrag av SKL och IT&Telekomföretagen genomförde Stairway under våren 2014 en förstudie i syfte att identifiera utmaningar, möjligheter och förutsättningar för en snabbare implementering av välfärdsteknologi, genom att korta ledtiden mellan innovation och nytta. Förstudien presenterades i Visby under Almedalsveckan 2014 av Anders Lundkvist. I den efterföljande paneldebatten deltog Per Mosseby, SKL CeSam, Eva Sahlén, Västerås stad, David Liljequist, Håkan Pettersson, Capgemini och Isabella Scandurra, Örebro universitet. Förstudiens rekommendationer har väckt stort stöd och engagemang bland kommuner, landsting och näringsliv.

En sammanfattning av förstudien finns här att ladda ned: Sammanfattning_Forstudie_VFL_2014-06-28

Sveriges största byggföretag har anlitat Stairway

Landets ledande byggföretag har anlitat Stairway PR för att få ett bra beslutsunderlag när det gäller att utveckla boende för äldre. Syftet har varit att skapa ett attraktivt och tillgänglig boende med ett starkt varumärke.

Regeringsprogram har anlitat Stairway

I sex år har den svenska regeringen gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att arbeta fram  stödja utvecklingen av produkter och tjänster som underlättar vardag och boende för äldre och anhörigvårdare. Satsningen har varit omfattande – 132 miljoner kronor. Konsulter från  Stairway har under dessa år varit behjälpliga med framtagande av kommunikationsstrategier och insatser riktade till olika målgrupper för projektet. Insatserna har gjort satsningen känt i målgrupperna. http://www.teknikforaldre.se

Att införa e-hemtjänst: Erfarenheter från Västerås stad

e-hemtjanstFör att kunna ge bra vård och omsorg till våra allt fler äldre krävs det nya lösningar. Antalet äldre över 80 år kommer att öka med 34 % fram till 2025 i hela riket. Parallellt ökar konkurrensen om dem som är tillgängliga på arbetsmarknaden och inget talar för att kommunernas ekonomiska utrymme förbättras.

En konsekvens är att fler äldre kommer att bo kvar längre och få vård i hemmet. Därför har Västerås stad som första kommun tagit beslutet att införa e-hemtjänst, för bättre omsorg till lägre kostnader.

Stairway PR har dokumenterat erfarenheter, kalkyler och processer för implementering av e-hemtjänst, med syfte att inspirera och vägleda landets alla kommuner och landsting.

http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2012/12366-att-infora-e-hemtjanst.pdf

Välfärdsteknologisnurran

vft-snurra-small

En snurra för nettobesparingar kommunen kan göra vid införande av e-tjänster i äldreomsorgen. Stairway har stått för idé, underlag och skapande av snurran. Den har bland annat förevisats för landets socialchefer och äldreomsorgschefer och mött stort intresse.

http://www.teknikforaldre.se/valfardsteknologisnurran

PRO långvarig kund

PRO_sv-vit

Pensionärernas Riksorganisation – PRO – är landets största pensionärsorganisation med drygt 400 000 medlemmar. Stairway har under ett flertal år verkat som rådgivare till ledningen för organisationen. Både när det har gällt till exempel opinionsbildning och medlemsrekrytering. PRO har flyttat fram sina positioner när det gäller opinionsbildning och betraktas som en av landets starkaste opinionsbildare. Organisationen har också utveckla starka nya metoder för medlemsrekrytering.
www.pro.se

Kampanj för bättre läkemedelsbehandling av äldre

koll

45 procent av alla som är 80 år och äldre äter 10 läkemedel eller mer per dag. Flera av dessa läkemedelssorter är olämpliga läkemedel. Flera av dem skapar också dåliga interaktioner som gör patienten mer sjuk – eller feldoseras. Detta är ett stort samhällsproblem som kostar cirka 30 miljarder kronor extra om året för sjukvården. Det ger också ett stort mänskligt lidande.

Konsulter från Stairway PR har varit idégivare och arkitekter bakom opinionsbildningskampanjen ”Koll på läkemedel”.  Kampanjen har givit tydliga resultat bland annat genom en ny författning från Socialstyrelsen där det bestäms att alla som är över 75 år och äter mer än fem läkemedel per dag ska ha en läkemedelsgenomgång.  En stor framgång för projektet. www.kollpalakemedel.se